REGULAMIN uczestnictwa w treningach w JOE STUDIO

I. Postanowienia organizacyjne

 1. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia. Kupno karnetu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły odpowiednią opłatę lub mają ważny karnet.
 3. Ćwiczący oświadcza, że nie ma przeciwskazań do podejmowania treningów w Studio.
 4. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 5. Grafik zajęć oraz cennik są dostępne na stronie www.joestudio.pl oraz w recepcji Studio.
 6. W sytuacjach wyjątkowych (nagłe zdarzenia losowe) możliwe jest odwołanie zajęć przez prowadzącego – informacja będzie dostępna na stronie www.joestudio.pl w zakładce Aktualności oraz na naszym profilu na FB.
 7. Wykupione usługi i produkty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 8. W Studio poruszamy się w zmiennym obuwiu lub w skarpetkach. Obuwie zewnętrzne zostawiamy przy wejściu w wiatrołapie.
 9. Rzeczy osobiste (torebki, plecaki, torby itp) pozostawiamy w szafkach w szatni. Każda szafka zaopatrzona jest w kluczyk. Klient zobowiązany jest pozostawić kluczyk w drzwiach szafki po zakończeniu wizyty w Studio.
 10. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

II. Uczestnictwo w zajęciach.

 1. Klient może skorzystać z dowolnej ilości zajęć, którą określa rodzaj karnetu ilościowego (4, 8 lub 12 wejść/sesji). Zakupu karnetu można dokonać na recepcji Studia lub przez Internet na stronie www.joestudio.pl
 2. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia (sesja)- czas trwania około 55 min.
 3. Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to przybija na karnecie odpowiednią ilość pieczątek. Karnety Klientów pozostają w pudełku na recepcji Studia.
 4. Klient jest zobowiązany do samodzielnego odznaczania kolejnych pieczątek na swoim karnecie przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Karnet ważny jest cztery tygodnie od daty zakupu. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zawieszenia lub przedłużenia karnetu.
 6. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na okres min od 7 do max 14 dni. Ustalenie daty zamrożenia karnetu jest możliwe tylko w momencie zakupu karnetu lub w szczególnych – losowych przypadkach (np. choroba, wypadek itp.) Zamrożenia karnetu można dokonać nie więcej niż 2 razy w roku.


III. Zasady rezerwacji zajęć grupowych oraz treningów personalnych.

 1. Treningi grupowe odbywają się zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie internetowej www.joestudio.pl
 2. Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach grupowych Pilates na maszynach oraz zajęciach grupowych Pilates na matach lub innych zajęciach body & mind są zobowiązane do zakupu dwóch różnych karnetów. Dotyczy to również łączenia zajęć grupowych z treningami indywidualnymi. Kupującemu 2 karnety jednocześnie przysługuje rabat w wysokości 10% na tańszy karnet.
 3. Do zajęć grupowych Pilates na maszynach można dołączyć pod odbyciu co najmniej czterech sesji indywidualnych Pilates na maszynach.
 4. Do zajęć grupowych Pilates odbywających się w konwencji Open Studio mogą dołączyć osoby z co najmniej rocznym doświadczeniem w ćwiczeniach Pilates na maszynach.
 5. Na każde zajęcia, bez względu na rodzaj posiadanego karnetu, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Można dokonać stałej rezerwacji na konkretną godzinę zajęć.
 6. Rezerwacji można dokonać osobiście, podczas zakupu karnetu, mailowo e-mail: biuro@joestudio.pl lub telefonicznie nr +48 503 086 887 lub przez stronę internetową www.joestudio.pl
 7. Gdy Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji pracownik Studia może odmówić mu udziału w zajęciach. W takim przypadku priorytetowo wpuszczani są Klienci z dokonaną rezerwacją.
 8. Rezerwację można odwołać maksymalnie do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zajęcia.
 9. W razie nie terminowej anulacji lub jej braku zajęcia przepadają. Pozostaje pobrana opłata tak, jak za wykorzystane zajęcia, zajęcia są również odznaczone na karnecie przez upoważnionego pracownika studia jako wykorzystane.
 10. W przypadku konieczności anulowania rezerwacji, należy dokonać jej mailowo, telefonicznie lub przesyłając smsa na podany powyżej numer telefonu.
 11. Terminowe anulowanie rezerwacji, nie pociąga konsekwencji finansowych. Terminowo anulowane zajęcia należy odrobić w ciągu dwóch tygodni. Anulowanie zajęć nie powoduje wydłużenia terminu ważności karnetu.
 12. Zajęcia grupowe na maszynach odbywają się, gdy zapisane są na nie co najmniej trzy osoby.
 13. Zajęcia grupowe na sali body & mind odbywają się, gdy zapisane są na nie co najmniej cztery osoby.
 14. Na treningi indywidualne i duety obowiązują zapisy telefoniczne lub na recepcji Studio.


IV. Postanowienia końcowe.

 1. Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy boso lub w skarpetkach.
  Obowiązkowo prosimy wziąć ze sobą ręcznik, który ze względów higienicznych należy położyć na macie lub sprzęcie.
 2. Studio wyposażone jest w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć.
 3. W Studio zabrania się: spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających, palenia tytoniu i e-papierosów, obraźliwego traktowania Gości Studia, Klientów lub personelu, niszczenia mienia Studia lub osób prywatnych, używania sprzętu Studia w przeznaczeniu innym niż ustalone
 4. Istnieje możliwość przyprowadzenia ze sobą do Studia dzieci. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie dziecka ponosi Klient (Rodzic, opiekun dziecka). Dziecko nie może przeszkadzać innym Klientom i instruktorowi w treningu. Zastrzegamy sobie prawo do zobowiązania Klienta do opuszczenia treningu wraz z dzieckiem, jeśli przeszkadza ono w zajęciach.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej, sprzątania po sobie sprzętu wykorzystywanego w czasie zajęć, zachowania czystości w pomieszczeniach Studia, posiadania i używania osobistego ręcznika w celu zachowania higieny.
 6. W razie jakichkolwiek problemów Klient jest zobowiązany poinformować o nich personel Studia.
 7. Wszelkie uwagi Klient zgłasza bezpośrednio do personelu Studia.
 8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.joestudio.pl oraz na recepcji w Studio. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
 9. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi.


V. Informacja nt przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

informujemy, iż Przedsiębiorstwo Społeczne Joe Studio Sp.  z o.o. zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe swoich Klientów. Informujemy, iż:

– podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

– podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

– dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania zgody Klienta na ich przechowywanie

– w przypadku żądania usunięcia danych Studio nie ma możliwości świadczenia usług dla Klienta

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, przenieść lub usunąć z bazy danych należy skontaktować się ze Studiem mailowo na adres biuro@joestudio.pl lub telefonicznie pod numerem 503 086 887

Studio nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą Klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

Twój „pierwszy raz” na zajęciach Pilates w Joe Studio ?

Świetny wybór!!! Cieszymy się, że chcesz dołączyć do naszej Pilatesowej społeczności!!!

 1. Na pierwsze zajęcia przyjedź 15 min wcześniej i „zamelduj” się na recepcji Studia.
 2. Weź ze sobą obuwie zmienne, aby móc w komfortowy sposób poruszać się po całym Studio.
 3. Weź ze sobą przylegający do ciała, nie krępujący ruchów, wygodny strój sportowy. Pilates na maszynach ćwiczymy boso lub w skarpetkach.
 4. Woda i ręczniki dostępne są w Studio. Oczywiście jeśli chcesz możesz zabrać ze sobą swój ręcznik i wodę.
 5. Przywitaj się z Panią Anią na recepcji😊 Ona pomoże Ci odnaleźć Twój karnet lub założy nowy. W razie potrzeby oprowadzi Cię po Studiu lub udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat innych zajęć i usług oferowanych przez nasze Studio.
 6. Zapoznaj się z regulaminem, zasadami rezerwacji terminów zajęć, zgłaszania nieobecności, odrabiania zajęć, płatności itp. aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i cieszyć się bezstresowym treningiem. W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy niejasności śmiało pytaj personel Studia!
 7. Zajęcia rozpoczynamy punktualnie. Postaraj się nie spóźniać! Pilates to jest Twój czas, czas dla Ciebie, wykorzystaj go w pełni😊
 8. Po zakończonych zajęciach sprzęt przecieramy i pozostawiamy go w takim stanie jak go zastaliśmy (zmieniamy pętle, podnosimy podgłówki, zakładamy sprężyny itp) ponieważ dbamy o siebie nawzajem i szanujemy swój czas.

Do zobaczenia na zajęciach!
JOE Studio Pilates Team

Masz pytania ?

Zapraszamy do kontaktu z nami